STALOWE
KONSTRUKCJE
GORZÓW

Aktualności

Metalowe schody zewnętrzne – informacje podstawowe.

Schody zewnętrzne powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby okres ich użytkowania nie był krótszy niż przewidywany okres użytkowania budynku lub konstrukcji, do której zapewniają dostęp oraz aby były możliwe do konserwacji bez wystąpienia niewidocznych uszkodzeń. Zwiększenie zdolności schodów zewnętrznych do wytrzymywania długotrwałego narażenia na wilgoć i inne elementy niszczące nieuchronnie przedłuży ich żywotność. Ciągłe próby napraw lub wymiana schodów zewnętrznych, które uległy degradacji do tego stopnia, że ​​nie mogą już funkcjonować zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem są nieekonomiczne. Typowa awaria schodów zewnętrznych występuje w projektach schodów, które obejmują użycie stalowej płyty z wypełnieniem betonowym na stopnicach lub podestach. Przejawem uszkodzenia tego szczególnego typu schodów jest korozja okładzin stalowych, uszkodzenia wypełnienia betonowego przez zamarzanie i rozmrażanie oraz uszkodzenia spoin konstrukcyjnych i połączeń. Korozja nieuchronnie będzie postępować, powodując nieestetyczne warunki, zmniejszając parametry konstrukcyjne i ostatecznie zagrozić bezpieczeństwu publicznemu.

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia na naszej stronie.